İLİŞKİLER

Platonik Aşk Nedir?

Paylaş

Platonik aşk bir seçim mi yoksa bir kısıtlama mı? Platonik ilişkiyi karakterize eden nedir? Bir çift aşkın manevi boyutundan memnun olabilir mi? Bu atipik ilişki devam edebilir?

Platonik aşk, popüler jargonda imkansız veya ulaşılamaz bir aşka atıfta bulunmak için kullanılan bir ifadedir. Platon'un platonik aşkla ilgili önermesi daha farklı bir boyuttadır. Aşk eski çağlardan beri birçok şiire, şarkılara, filmlere konu olmuş ve hatta ilham kaynağı olmuştur.

Platonik Aşk Nedir?

Platonik aşk, ruhsal olan ve fiziksel bir ilişkisi olmayan bir tür idealize edilmiş aşktır. Adını, Ziyafet adlı eserinde anlatan ünlü Yunan filozofu Platon'dan alır. Platonik aşkta iffet gereklidir ve hiçbir fiziksel ilişki uygulanmaz. Platonik aşk yaşamak, bir kişiyle fiziksel temas kurmadan romantik bir ilişki yaşamaktır. Duygusal ve ruhsal bağlar ve karşılıklı hassasiyet adına tüm şehvetleri dışlayan iffetli bir aşktır. Platonik bir aşk yaşayan çiftler, diğerinin neyi temsil ettiğine odaklanır. Cinsellikten, şehvetten, fiziksel arzulardan yoksun, maddi olmayan aşktır.  Platonik aşk ifadesi ilk kez 15. yüzyılda Marsilio Ficino tarafından kullanılmıştır. Platonik aşk, kişinin dış görünüşüne değil, karakterine ve zekasına odaklanan bir aşktı. 

Platonik İlişki Bir Seçim Mi Yoksa Bir Kısıtlama Mı?
Bir çift kendilerini platonik bir ilişki içinde bulabilir, ancak seçimle değil, yaşamdaki belirli olaylar veya zamanın geçişi iki partneri artık fiziksel olarak yakınlık kurmamaya yönlendirdiği için. Çoğumuz için fiziksel bir boyut olmadan da bir ilişkinin var olabileceğini düşünmek zordur. Platonik aşkın bedensel yön olmadan da devam edip edemeyeceğini bilmek için, bunun ortaklardan birinin maruz kaldığı bir kısıtlama mı yoksa karşılıklı bir anlaşma meselesi mi olduğunu bilmek gerekir. Bu nedenle, bazı "yaşlı" çiftler, tutku ve cinsel arzunun yıllar içinde solduğunu görebilirler. Cinsel ilişkiler giderek daha fazla aralıklı hale geliyor, nadir hale geliyor, sonra artık gerçekleşmiyor. Fiziksel arzu kaybolur, ancak hassasiyet ve suç ortaklığı hala oradadır ve çift, daha az tatmin edici değildir. Hayat ilişkiyi platonik hale getirir, ancak iki ortak bunu bir kısıtlama olarak deneyimlemez. “Bu, her iki eşin de bu yoksunluk konusunda aynı dalga boyunda olması durumunda elbette mümkündür. 

Olaylar bir çiftin fiziksel yakınlığını bozabilir ve onları geçici olarak platonik bir ilişkiye zorlayabilir. Uzmanlar, “Doğum sonrası dönemi, mesleki yabancılaşmayı, hastalığı, aile yaşamına bağlı yorgunluğu bunun etkenleri arasında sayıyorlar.
Son olarak, evlilik öncesi güçlü dini inançlara sahip olan çiftler için platonik aşk esastır. Yine, sadece geçicidir, ancak her iki ortak tarafından da arzu edilir ve kabul edilir.

Günlük Platonik Aşk
Platonik bir ilişkide aşk kendini başka şekillerde de gösterir. Örneğin;

Hassasiyet;
Alaka;
Entelektüel paylaşım;
Dans, spor gibi etkinliklerin paylaşımı…
Platonik bir ilişki seçen çiftler için bazı aktivitelerde bir zevk şekli bulmak ve birbirleriyle bağlarını güçlendirmek mümkündür.

Platonik aşk uygulamaları
Platonik aşk hayattaki birçok duruma uygulanabilir. Din, kültür veya toplumla bağlantılı olarak genellikle bir çiftin seçimidir. Platonik aşkın manevi boyutu, cinsel ilişki dışında bir şekilde sevgi ve arzuyu sürdürmeyi mümkün kılar. Her iki taraf da bu tür bir ilişkiyi kabul ederse, ömür boyu sürebilir.

Platonik Aşkın Görüldüğü Noktalar

  • Yaşlılarda, libido azaldığında ve her iki taraf da aynı fikirde olduğunda, romantik ilişki platonik bir boyut kazanabilir;
  • Sosyal veya ailevi nedenlerle imkansız olan bir ilişki olabilir;
  • Bazıları hala aseksüel hissediyor ve şehvetten zevk almıyor olabilir.

Platonik aşk genellikle kalıcı, sağlam ve fiziksel çekicilikle ilgisi olmayan bir aşktır.

 

0 Yorum

Yorum Yaz