İLİŞKİLER

4 Bağlanma Stili: Endişeli, Kaçınan, Düzensiz, Güvenli

Paylaş

Bağlanma Teorisini ve 4 Bağlanma Stilini hiç duydunuz mu? Bu kavram sizin için yeniyse, bu makaleyi dikkatli bir şekilde okumanızı öneririm çünkü çevrenizdekilerle olan ilişkilerinizin kalitesini ve ayrıca bazı davranışlarınızın (veya eş seçiminizin) fazlalığını belirlemenize büyük ölçüde yardımcı olabilir. 

Bağlanma çocukluktan itibaren gelişir
Kısaca bilmeniz gereken şey, bağlanmanın başkalarıyla güçlü, sürekli ve anlamlı bağlar oluşturma, ilişki kurma ihtiyacından geldiğidir. Yaşamın çok erken dönemlerinde, bir çocuk, hayatta kalması için gerekli olacağından, kendisine bakan kişilerle (genellikle ebeveynleri) bağlılık bağları oluşturacaktır. Bir ebeveynin çocuklarına sunduğu uygunluk, tutarlılık, koruma ve rahatlık derecesi, özellikle başkalarıyla ilişki kurduklarında, çocuklarının gelecekteki davranışları üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

Bazen çocuklukta deneyimlediğimiz ilişki dinamiklerini yetişkin olarak ilişkilerimizde kopyalama eğilimindeyiz ... daha iyi veya daha kötüsü için!

Yani bağlanma stiliniz biraz ilişkisel parmak izinize benzerken, muhtemelen çok küçük yaşlardan itibaren ebeveynlerinizle kurduğunuz ilişkinin sonucu olarak size öğrenilen tutum ve davranışları benimsiyorsunuzdur.

Ek olarak, eş seçiminiz sandığınızdan daha bilinçsiz olduğu için muhtemelen aynı tip insanı cezbedersiniz. Seçimimizi genellikle fiziksel çekicilik, ortak ilgi alanları, ortak değerler vb. ile ilgili çok özel kriterlere dayandırırken, hepsinin arkasında, çocukluk döneminde ebeveynleri ile deneyimlenen ilişki kalıplarını arayan bir birey vardır.

İlk olarak psikiyatrist ve psikanalist John Bowlby tarafından incelenen bağlanma kuramı iki boyuta yayılmıştır. Bir yanda terk edilme kaygısı yüksek olan bireyler, diğer yanda yakınlıktan kaçınmak isteyen bireyler vardır. 4 bağlanma stilini bu spektrumda inceleyebiliriz.

Stillerin her birinin kendine özgü nüansları olsa da, her biri hakkında fikir edinebilmeniz için size kısaca tanıtmak istiyorum. Kendinizi bu bağlanma stillerinden birinde bulabilirsiniz.

Endişeli Stil:

Bu insanlar oldukça yüksek terk edilme kaygısı yaşayacaklardır. Bu kişiler genellikle partnerlerinin onları gerçekten sevip sevmediğini merak etme eğiliminde olacak ve çoğu zaman reddedilmiş gibi hissedeceklerdir. Sürekli partnerlerine sevilip sevilmediğini sorarak sevginin teyit edilme ihtiyacını hissedeceklerdir.

Sıklıkla ezici olan kaygıyı yatıştırmak için, aşırı talepler ve yoğun bir yakınlık arayışı yoluyla onları rahatlatmayı amaçlayan stratejilere başvuracaklardır. Bunlar, oldukça düşük bir benlik saygısı geliştirme eğiliminde olacak, benlik hakkında olumsuz ve başkaları hakkında olumlu temsillere sahip olacak kişilerdir. Bu insanlar, ilişki yetersiz ve hatta sağlıksız olsa bile ilişkiyi sürdürmeye eğilimlidirler. 

Kaçınan Stil:

Kaygılı insanlardan farklı olarak, çekingen insanlar genellikle ilişki yakınlığından belirgin bir rahatsızlık duyacak ve eşlerinden her zaman duygusal bir mesafeyi korumaya çalışacaklardır.

Bunlar genellikle, bağımsızlıklarını korumak isteme eğiliminde olacak ve kendilerini açmakta zorlanacaklardır, kendi kendine yeten insanlardır. Bunlar duygularını tanımakta ve iletmekte zorlanacak insanlardır. Genel olarak, kendileri hakkında olumlu ve başkaları hakkında olumsuz bir imaja sahip olma eğiliminde olacaklardır. 

Düzensiz Stil:

Bir kişi düzensiz bir stile sahip olduğunda, değişen derecelerde hem endişeli stilin özelliklerini hem de kaçınma stilinin özelliklerini sergiler.

Bu kişiler yerleştirildikleri durumlara göre bazen terk edilmekten, bazen de mahremiyetten korkacaklardır. Duyguları genellikle çelişkili ve uygunsuzdur.

Güvenli Stil:

Bu bağlanma stili ile karakterize edilen kişiler, partnerleri tarafından terk edilme korkusuyla kaygı yaşamazlar ve yakınlığı olumlu bir şekilde, kaçınmadan yaşarlar. Yakın ilişkilerinde rahattırlar. Bu insanların çocukluklarında anne babalarıyla kurdukları bağ genellikle güven vericidir. Ya da duygusal kalıpları ve ihtiyaçları üzerinde çalışmış insanlardır.

Bu insanlar, çatışmayı ilişki için bir tehdit olarak algılamazlar ve onunla baş edebileceklerini hissederler. Kendileri ve başkaları hakkında olumlu bir imaja sahip olma eğiliminde olacaklar. Genellikle güvenilir, istikrarlı, esnek insanlar olarak algılanırlar ve duygularını başkalarına iletmede kolaylığa sahiptirler.

 

0 Yorum

Yorum Yaz