MUTLULUK

Distimi: Kronik Üzüntü

Paylaş

"Distimi" kelimesi, eski Yunanca "dis-" (dengesizliği ifade eder) ve "timi" (ruh halini ifade eder) kelimelerinden gelir. Distimi, zamanla devam eden umutsuzluk hissinden oluşan depresif bir bozukluktur. Kişinin daha az şiddetli ve kronik depresif belirtileri vardır.

Distimi nedir ve belirtileri nelerdir?
Distimi hastaları yaşamları boyunca kronik olarak kötü bir ruh hali içindedirler. Bundan etkilenen kişinin belirtileri aşağıdaki gibidir:

  • En az iki yıl boyunca günün çoğunda depresif ruh hali.
  • Aşağıdaki belirtilerden iki veya daha fazlasının varlığı:
  • İştahsızlık veya aşırı yeme;
  • Uykusuzluk veya hipersomnia;
  • Düşük enerji veya yorgunluk;
  • Kendine güvensizlik ;
  • Konsantrasyon eksikliği veya karar vermede zorluk;
  • Umutsuzluk duyguları.

Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabının (DSM-5) yeni versiyonunda distimi, Kalıcı Depresif Bozukluk olarak adlandırılmakta ve depresif bozukluklar arasında yer almaktadır.

Distimi ve majör depresyon arasındaki fark nedir?
Hem majör depresyon hem de distimi duygudurum bozukluklarıdır ve her ikisi de mevcut olduğunda semptomlar aynı görülebilir, ancak aralarında bu bozuklukların her biriyle uğraşırken farkında olmamız gereken farklılıklar vardır.

Süre açısından distimi, kişinin yaşamı boyunca her zaman mevcut olan kronik bir süreçtir ve semptomlar yoksa, bu durum arka arkaya iki aydan fazla sürmez. Bununla birlikte, depresyon ataklardan oluşur ve başlangıcı ani bir başlangıçtır.

Distimi durumunda, kişinin yaşamı majör depresyondaki kadar kötü etkilenmez çünkü üzüntü o kadar yoğun değildir, daha çok hakim olan ve zamanla devam eden bir umutsuzluk halidir. Majör depresyonu olan kişide ciddi şekilde etkilenen suçluluk, değersizlik ve benlik saygısı, kişinin yaşamının tüm yönlerinin ciddi şekilde etkilenmesine neden olur.

Bu iki bozukluk arasındaki temel fark, intihar düşüncesinin varlığıdır. Distimide ölümle ilgili düşünceler ortaya çıksa da intihar düşünceleri yoktur.

Semptomlar nasıl iyileştirilir?
Distimi semptomlarını iyileştirmek için farmakolojik tedavi ve psikoterapiye başvurabilirsiniz. İkincisi genellikle bilişsel ve davranışsal bir yaklaşıma odaklanır.

Psikolojik düzeyde, terapi, öncelikle ve en başta distimi olan kişiyi anlamak için onun problemini ve mevcut tedavi seçeneklerini anlamak olmak üzere farklı yönlere odaklanır. Kişiye kaygıyla başa çıkmayı öğretmek önemlidir ve gevşeme ve konsantrasyon tekniklerini kullanmak yardımcı olabilir.

Bilişsel olarak vurgu, benlik saygısında bozulmaya yol açan ve yüksek düzeyde hayal kırıklığına neden olan ve sorunu kronik hale getiren işlevsiz düşünceleri belirlemektir.

Öte yandan, bu sorun nedeniyle zamanında gecikmiş olabilecek faaliyetlerin tamamlanmasını ve önemli kararların alınmasını teşvik ederek davranışsal düzeyde hareket edebilirsiniz. Bunu yapmak için, kişinin kendine olan saygısını artırmaya yardımcı olan en sevdiği boş zaman etkinliklerine devam etmesi özellikle önemlidir.

Benzer şekilde, distimi hastalarının sosyal etkileşimi teşvik edilir, çünkü bozukluk genellikle onları izole etme eğilimindedir.

Son olarak, tüm bunlar düzeldiğinde, hasta, olası bir nüksetmeyi önlemek için, işlevsiz düşünceler, zaten tanımlamayı öğrendiği düşünceler ortaya çıktığında düzeltici eylemde bulunmayı öğrenir.

0 Yorum

Yorum Yaz