ZİHİN SAĞLIĞI

Kleptomani (Çalma Hastalığı)

Paylaş

Nesneleri, kıyafetleri ve diğer değersiz eşyaları çalma eylemi bir takıntı haline geldiğinde buna kleptomani adı veriliyor. Nadir görülen bir rahatsızlıktır. Kleptomani, gerçek bir ihtiyaç olmaksızın nesneleri çalmaya yönelik önlenemez bir dürtü olarak tanımlanır. Kleptomani hastalığı olan kişi kendiliğinden hareket eder ve değeri olmayan nesneleri, nesnenin kendisi için değil, eylemin ona verdiği zevk veya rahatlama için çalar. Kleptomaniye sahip olan kişi, suçunu işlemeden önce ya bir gerilim ya da heyecan hisseder. Zamanla bu heyecan artar ve kleptomani hastası giderek daha fazla risk alır.

Kleptomani, işlevsellik açısından genellikle obsesif-kompulsif bozukluğa yakındır. Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabının (DSM) en son sürümü, kleptomaniyi bir dürtü kontrol bozukluğu olarak sınıflandırır. Hırsızlıklar çoğunlukla dürtüyle, planlamadan yürütülür ve genellikle çok değerli olmayan öğeler içerir (anahtarlar, kalemler, kitaplar, mutfak eşyaları, giysiler vb.). Genellikle halka açık, herkesin görebileceği market, bakkal, dükkan gibi yerlerde çalma işlemini gerçekleştirirler. 

Kleptomaninin Hırsızlıktan Farkı Nedir?

Yüksek değerli malların çalınması, hatta ev soygunları,  mağaza soygunları vb. antisosyal bir kişilik yapısı veya genellikle kleptomaniden farklı bir suç profili gösteren kişilere özgüdür. Bu yüzden hırsızlıkla karıştırılmamalıdır. Çünkü kleptomaniyak, kendine mal ettiği nesnenin değeri tarafından gerçekten motive edilmemiştir. Bu kişiyi asıl motive eden şey, nesneyi çalmadan önce yaşadığı heyecan ve dürtüdür.

Kleptomani Teşhisi Nasıl Konur?

Kleptomani denek için sosyal olarak dayanılmaz olduğunda, kleptomaniak özellikle intihar riskine maruz kalır. Kleptomaniyi tedaviye yönlendirmek için bu bozukluğun teşhisi her halükarda elzemdir.

Kleptomani teşhisi ancak konunun sözde sıradan bir hırsız olmadığından emin olduktan sonra konulabilir. Bunun izole bir isyan eylemi veya hatta bipolar bozuklukla ilgili manik bir tezahür olmadığı da göz ardı edilmelidir.

Psikoterapist, aşağıdaki noktalardan birini veya birkaçını belirleyebilir:

  • kendine güvensiz olma ;
  • ifade edilmeyen hayal kırıklıkları;
  • psiko-travma tarihi;

Kanıtlanmış bir kleptomaniyi teşhis etmek için aşağıdaki kriterler kullanılır:

  • çalmadan önceki anda artan gerilim;
  • çalma dürtüsü ile mücadele edememe;
  • yaramazlık anında rahatlama, tatmin ve hatta zevk hissi;
  • intikam veya öfke arzusu tarafından dikte edilmeyen hırsızlık;
  • ihtiyaç duymadan hırsızlık;

Kleptomani tedavisi

Hırsızlıkların sayısını artırarak, kleptomaniak kişi tutuklanır. Ancak o zaman kişi suçluluk ve sıkıntı hisseder. Psikoterapi sapkın davranışını kontrol altına almaya iten yöntemler sayesinde önemli bir farkındalığa yol açar. Hastanın bir psikoterapistin yardımıyla rahatsızlığının, ıstırabının, iç yaralarının kaynağını aramasına izin verir.

Bilişsel davranışçı terapi ve sözde farkındalık aracılığının yanı sıra, antidepresanlar sıklıkla reçete edilir.

Kleptomaniden Kimler Etkilenir?

Tüm hırsızlar kleptomani hastası değildir. Bu tür yaramazlıklar nedeniyle tutuklananların dörtte birinden azı kleptomaniden muzdariptir sadece. Daha genel olarak, kleptomani nüfusun yaklaşık% 0,5'i ile ilgilidir.

Her dört kleptomanyaktan üçü, sosyal durumu rahat, hatta kolay olan 30-40 yaş arası kadınlardır. Bunların% 25'i bulimiktir ve% 60'ında psikotrop ilaç bağımlılığı, depresyon gibi diğer psikolojik bozukluklar vardır. Ancak kleptomani olan bu dürtü kontrol bozukluğu genellikle ergenlik çağında başlar.

0 Yorum

Yorum Yaz