YAŞAM

Bekar Olma Psikolojisi

Paylaş

 

Ailenin ve bazen arkadaşların baskısı o kadar fazladır ki, bugünlerde bile bekar kalmak zor. Kadınlar veya erkekler neden bekar kalmayı tercih ederler? Neden bazıları bir ilişki içinde olabilecekken bekarlığı seçiyor? 

Elbette tüm insanlar farklıdır ve aşk bizi bir araya getiren duygudur. Bazı insanlar sık ​​sık aşık olurken, diğerleri sadece birini bulmakta güçlük çekerler. 

Bekar olmak normal mi? Bu, defalarca, bazen doğrudan bazen de dolaylı olarak sorulan bir sorudur. Yaşam boyu bekar olarak kalmayı tercih etmiş birisine bu soru yönlendirildiğinde, ilk tepkisi sert olabiliyor. Çünkü bu soruyu hakaret olarak algılayabiliyorlar.

Bekar olmak günümüzde popülaritesi artan bir durum olduğu için toplumumuzda daha az yargılanır hale geliyor. Giderek daha fazla insan bekar olmayı tercih ediyor. 

Bazıları kendi isteğiyle bekar kalıyor, bir kısmı da evlenemediği için bekar kalıyor. 

Bugün, bekarlar evli çiftin dışında var olmanın ve gelişmenin mümkün olduğunu gösteriyor. 

Birisi bekar olmanın normal olup olmadığını sorduğunda, "normal" ne anlama geliyor? Terapist ve araştırmacı Leonore Tiefer, "normal" kelimesinin 5 anlamını tanımladı. 

Normalliğin 5 Anlamı

İstatistiksel

Bu, normal kavramının en basit ve ölçmesi en kolay olanıdır. Bir davranış biçimi çok yaygınsa normal olarak adlandırılır. 

Bekar olmak, artık her zamankinden daha yaygın ve dünyanın birçok yerinde oldukça sıradan bir şey olarak görülüyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde, neredeyse 18 yaş ve üstü yetişkinler, evli oldukları kadar bekardır da.

On yıllarca veya ömür boyu bekar kalmak da giderek yaygınlaşıyor. Bir Pew raporuna göre, bugün 50 yaşına geldiğinde genç yetişkinlerin 4'te 1'i tüm hayatları boyunca bekar olacak. Bu çok fazla bir oran, ancak Birleşmiş Milletler raporu, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın bu konuda dünyanın diğer birçok yerinde bu konuda geride kaldığını gösteriyor. Avustralya, Yeni Zelanda, Latin Amerika ve Karayipler'de daha büyük bir yüzde 40'lı yaşlarının sonunda hiç evlenmemiş durumda.

Öznel

Tiefer, herkesin normalliğin en sevdiği gizli tanımının "Ben normalim, tıpkı benimle aynı olan herkes gibi" olduğunu düşünüyor. Bu kritere göre, evli insanların bekar olmanın normal olmadığını düşünmesi daha olasıdır.

Kültürel

Kendi kültürünüzde belirli bir zamanda normal veya sapkın kabul edilen şey nedir? Pek çok kültürde, şimdi bile, evli olmak bekar olmaktan daha normal kabul edilir. Bu durum, gittikçe daha fazla insan bekar kalmayı tercih edince ve kırklı yaşlarına ve ilerisine kadar bekar kaldıkça değişmelidir.

Ancak din ve siyaset gibi güçlü kurumlar, evliliğin gerçekte sayılarıyla kazandığının ötesinde algılanan normalliğini çoğu kez destekler. Din veya ideolojinin yardımı olmasa bile, algılar her zaman önceden meydana gelen değişiklikleri izlemez. Sosyologlar bunu "kültürel geri kalmışlık" olarak adlandırıyorlar.

İdealist

Bu kritere göre normal, "mükemmel, ulaşılması gereken ideal" anlamına gelir. Birleşik Devletler gibi evlilik toplumlarında evliliğe saygı duyulur, değer verilir ve kutlanır. Bu ideal kabul edilir.

Evliliğin idealleştirilmesi o kadar ısrarcı, o kadar yaygındır ve o kadar nadiren sorgulanır ki, bitirmek zordur. Bazı insanlar kendileri için en iyi, en özgün, en anlamlı ve en doyurucu hayatlarını bekar olarak yaşayacaklarını düşünürler.

Bekar olmanın evli veya tek eşli olmayan ilişkilerden daha iyi olduğu konusunda kesin bir yargıya varılamaz. Kişiden kişiye değişen bir olgudur. 

Klinik

Bu tanımla anormal, sadece olağandışı veya idealden daha az anlamına gelmez; hastalık veya sakatlık anlamına da gelir. Bekar hayatların tatsız, acımasız ve kısa olduğu ve tedavinin evlenmek olduğu iddiaları mantıklı değildir. 

Bununla birlikte, evlenen insanların bekar olduklarından çok daha iyi ücret almadıkları unutulmamalıdır. Evlilikle birlikte bir sürü yasal koruma, mali ödüller ve hak edilmeyen tanınma ve itibar gelir. Bekarlar ise stereotiplerin ve damgalanmanın hedefidir. 

Neden Bekar Kalmak Tercih Edilir?

Hepimizin kafamızda belirlediği bazı kriterler vardır. Bazı kişiler evlenme işini yaşamın akışına bırakmak istedikleri için bekar kalmayı tercih ediyorlar. Bazı kişiler ise evliliği risk ve belirsizlik olarak gördükleri için ya da ailesinde kötü deneyim yaşadıkları için evlenmemeyi tercih ederler. Kadınların iş yaşamındaki hakimiyetinin artmasıyla birlikte, kariyer yapma konusuna odaklanmışlardır. İş değiştirme ve mesleki yaşamlarında daha avantajlı olacaklarını düşündükleri için de bekar kalmayı tercih ederler. Kadının eş seçme kriterleri de bu sebeple yükselmiştir. 

Geleceklerinde iyi bir yaşama sahip olmaları için iyi bir birikim yapmayı tercih edenler de vardır. Bazı kişiler ise uzun mesaili çalışma saatlerinden dolayı flört etmeye vakit yaratamadıkları için bekar kalmayı tercih ederler. Sadece bağımsız kalmayı, özgür kalmayı, tek bir kişiye bağımlı olarak yaşamayı istemedikleri için bekar kalmayı tercih eden bir grup insan da vardır. Sadece birlikte yaşamayı tercih ettikleri için bekar olan bir kesim de vardır. 

Bekar Olmanın Avantajları

Bekar kişiler aileleri ile daha çok zaman geçirirler ve sosyal hayatları daha renklidir. Daha dışa dönük insan olurlar.

Yalnız zaman geçirmek her insan için faydalıdır. Yalnızlığın yaratıcılığı ve üretkenliği teşvik edebileceğini göstereren çalışmalar da vardır. Yalnızlık, başkalarına güvenmek zorunda kalmadan daha dirençli olmayı öğrenmenizi sağlar.

Kaynak: https://www.salutbonjour.ca/

0 Yorum

Yorum Yaz