MUTLULUK

İyimserlik Öğrenilebilir mi? Kötümserlikten İyimserliğe Nasıl Geçilir?

Paylaş

Tüm hayatımız boyunca her şeyin dört dörtlük gittiğini, karşımıza hiçbir zorluk çıkmadığını, bizi öfkelendiren, hayal kırıklığına uğratan olayların yaşanmadığını söyleyebilir miyiz?

Her birimizin başarısızlıkları, acıları, hüzünleri mutlaka olmuştur. En iyiyi de en kötüyü de biliriz. Tüm bu olaylar karşısında kimimiz iyimser olmayı tercih ederek kimimiz ise kötümser olmayı tercih ederek yolumuza devam ederiz. İyimser olmayı tercih edersek, karşımıza çıkan tüm zorluklarla mücadele etmeyi, kötümser olmayı tercih edersek bu zorlu yolda mücadele etmeyi bırakmış oluruz.

Peki mutlu ve huzurlu bir hayatın yolu iyimserlikten mi geçiyor? Öyleyse tüm bu davranışları bırakıp iyimser olabilir miyiz?

Olumlu Psikoloji’nin önemli isimlerimden Martin Seligman iyimserliğe geçişte ABC modelinden yararlanmıştır. Martin Seligman bilimsel araştırmasında karamsarların iyimserlere göre daha az başarılı olduğunu keşfetti. Başarıya giden yolun iyimserlikten geçtiğini söylüyor.

Martin Seligman bilimsel araştırmasında karamsar karakterlerin iyimserlere göre daha az başarılı olduğunu keşfetti. İyi haber şu ki, karamsarlıkla mücadele ediliyor ve iyimserlik öğrenilebiliyor. İyimserlik, olumlu sözlere veya zafer imgelerine değil, başımıza gelen olayların nedenlerini nasıl gördüğümüze dayanır. Her birimizin hayatımızda meydana gelen olayların nedenleri hakkında düşünme alışkanlıkları vardır. Seligman bunlara "açıklayıcı stiller" diyor. Açıklayıcı stil çocuklukta öğrenilir ve açık bir müdahale olmaksızın ömür boyu sürer.

Biz (yetişkinler ve çocuklar) başımıza gelen olumlu veya olumsuz olayların nedenlerini açıklamak için üç boyut kullanıyoruz:

  • kalıcılık,
  • her yerde bulunma,
  • özelleştirme.

Açıklayıcı tarzı karamsar olan bir çocuğun depresyona girme olasılığı daha yüksektir. İyimser bir açıklama stiline sahip bir çocuk başarısızlıktan daha çabuk kurtulur ve depresyona daha dirençlidir.

 

İyimserliğin 3 Özelliği

1. Kalıcılık

Kötümser açıklama tarzı, olumsuz olayların nedenlerinin kalıcı olduğuna inanmakta yatar. Sebep ebediyen kalacak, böylece olumsuz olay her zaman tekrar edecektir. Başarısızlıklarını “her zaman” ya da “asla” diye düşünen bir birey kötümserdir.

İyimser açıklama tarzı, olumsuz olayların nedenlerinin geçici olduğu inancına dayanmaktadır. Başarısızlıklarını "ara sıra" veya "son zamanlarda" diye düşünen bir çocuk iyimserdir.

Öte yandan, olumlu olayların kalıcı nedenleri olduğuna inanan bireyler, geçici nedenlerine inanan kişilerden daha iyimserdir. Karamsarlar, başarılarını açıklamak için geçici nedenler açısından düşünürler ("bu sefer", "bazen", "bugün"). Kötümserler için başarı şansa bağlı gibi görünürken, iyimserler bunu her zaman sahip olacakları becerilere ve karakter özelliklerine bağlar (örn. sebat, güvenilirlik, fedakarlık ...).

2. Her Yerde Bulunma

Başarısızlıkları için kapsamlı açıklamalara sarılan kişiler, bir konuda başarısız olduklarında her alanda pes ederler.

Belirli açıklamalara inanan kişiler bir alanda kendilerini güçsüz hissedebilirler, ancak hayatlarına devam ederler ve başka alanlarla ilgilenebilirler.

3. Kişiselleştirme

Kişiselleştirme kimin hatalı olduğuna karar vermektir.

Bir çocuğun açıklayıcı stilini değiştirmeye çalışmanın ilk amacı, onun gerçekçi sorumluluklar üstlenmesini sağlamaktır. İkinci amaç, genel olarak kendisini değil, davranışını suçlamasını sağlamaktır.

Çocuklarda Ve Ergenlerde İyimserlik Ve Karamsarlık Kaynakları

İyimserlik Nereden Geliyor?

Seligman, iyimserliğin% 50'den azının miras kaldığını söylüyor. Ancak bu, iyimserlik için genlerin olduğu veya uygun çocukluk deneyiminin iyimser bir açıklama tarzı üretmede hiçbir değeri olmadığı anlamına gelmez.

Ebeveynler ve öğretmenler olarak, çocukların başarıya ulaşmalarına yardımcı olma görevimiz var.

Sizin açınızdan iyi koçluk, iyimserliklerini destekleyecek ve sürdürecektir ve doğru, önemli deneyimler iyimserliklerini kristalize edecektir. - Martin Seligman

Karamsarlık Nereden Geliyor?

Seligman, karamsarlığın dört kaynaktan gelebileceğini açıklıyor:

  • genetik,
  • ebeveynlerin karamsarlığı,
  • ebeveynlerden, öğretmenlerden ve / veya koçlardan kötümser eleştiriler,
  • ustalık veya çaresizlik deneyimleri.

 

Çocuklarda Ve Gençlerde İyimserlik Ve Umut Nasıl Teşvik Edilir?

Yetişkinlerin Örnek Olması
Çocuklar açıklayıcı tarzlarının bir kısmını ebeveynlerinden öğrendikleri için, kötümser isek tarzımızı değiştirmemiz önemlidir.

Bunu yapmak için Seligman, ABC (Adversity-Belief-Consequence) modelini sunar. A, olumsuz düşünceler ve duygular için tetikleyiciyi, B durumun inançlarını ve yorumunu, C duygusal sonuçları (tetikleyen olay karşısında hissetme ve davranış şeklimiz) temsil eder.

Onay önyargısı, insanların yalnızca kendileri ve dünya hakkındaki görüşlerini doğrulayan kanıtları görmelerine neden olur. Bu doğrulama önyargısı kötümser inançları güçlendirir. ABC modeli buna meydan okumaya hizmet ediyor. Kilit nokta, olumsuz olayların nedenine yönelik üretilen açıklama biçimini değiştirmektir.

Kaynak: Eğitimde Pozitif Psikoloji Uygulamaları Pegem Akademi

0 Yorum

Yorum Yaz