MUTLULUK

Özgün İnsanların 7 Önemli Özelliği

Paylaş

 

Özgünlük son derece kıymetlidir. Genellikle, sahte görünen insanları sevmiyoruz veya onlara güvenmiyoruz. Hatta, bu tür insanlardan kaçınıyoruz. Kendimize gerçek arkadaşlar ve meslektaşlar arıyoruz. Özgünlük önemlidir, ancak bu kavramla tam olarak neyi kastediyoruz?

Çoğu zaman, bir kişinin özgünlüğünü söylediklerine ve yaptıklarına karşı sahip olduğu tutku ve bağlılıkla değerlendiririz. Elbette, otantik olmanın bir parçası, inandığınız şey için ayağa kalkmak ve başkalarının duymak istediği şey olmasa bile gerçeği size göründüğü gibi söylemektir.

İnsanlar pek çok şeye bağlı ve tutkulu olabilirler, ancak bu tek başına yeterli değildir. Özgünlük, birinin söylediklerine inandığı veya inançlarıyla tutarlı bir şekilde davrandığı sürece anlamlıdır. Özgün olmayan sıradan bir kişi de ayağa kalkabilir ve gerçekten inandıklarını söyleyebilir. Özgünlüğü yalnızca bir kişinin söylediklerine duyduğu tutku ile değerlendirmemeliyiz. Özgünlük kavramının en önemli kısmı kişinin karakterine bakmaktır. 

Özgün Olmak Ne Anlama Geliyor?

Özgün olmak, sadece kendin olmaktır. Hepimiz birbirimizden farklıyız ama bazılarımız diğerlerine göre daha nev-i şahsına münhasırız.

Ama her durumda, özgün kişi, nitelikleri ve kusurlarıyla olduğu gibi güçlü ve zayıf yönleriyle de kendini kabul edecektir. 

İhtiyaçlarını dinleyecek, istediğini yapacak, hoş olmayan bir tavır sergilemeden, gerçekte ne düşündüğünü ifade etmeye cesaret edecektir. Standartlara uymasa bile kendi zevklerini ifade etmeye cesaret edecektir.

Kısacası bu kişi özgürdür.

Hümanist psikologlar, tanım gereği, otantik insanların psikolojik olarak olgun olduklarını ve tam olarak bu grupta yer aldıklarını gösteren bir dizi ortak özelliğe sahip olduklarını söylerler. 

Özgün İnsanların Alışkanlıkları Ve Temel Nitelikleri

1.Gerçekçidirler

Kendine özgün insanlar gerçekçidirler ve hayatı olduğu gibi kabul ederler. Çevrelerindeki insanları değiştirmek için uğraşmazlar, onları oldukları özellikleriyle kabul ederler. İlişkilerinin sorunsuz yürümesine odaklanırlar. 

2.Kendileri Ve Başkaları Tarafından Kabul Edilirler

Özgün insanlar kendilerini tüm olumsuz özellikleriyle birlikte kabul etmişlerdir. Kendileriyle barışıktırlar. Kalabalık bir ortamda varlığıyla ve kendilerine has kişiliğiyle kendilerini kolayca kabul ettirirler. 

3.Dikkatleri Üzerlerine Çekerler

Girdikleri ortamlarda, konuşma tarzlarıyla, kendilerine olan güvenleriyle tüm dikkatleri üzerlerine çekerler. Ayrıca, başkalarının bakışları altında her türlü zayıf yönleriyle yüzleşebildikleri için kendilerini rahatsız hissetmezler. Sosyal normlara uymasalar bile zevklerini ifade etme konusunda cesaretlidirler.

4.Düşmanca Olmayan Mizah Anlayışları Vardır

Mizah anlayışı kişilerarası ilişkilerde güçlü bir etkiye sahiptir. Akıllıca nasıl mizahı kullanacaklarını bilirler, insanları küçük düşürmek için mizah yapmazlar, tam aksine bunu zeka örneği olarak sergilerler. Bazen tek bir sözle, insanları bir araya getirebilir, kötü bir atmosferi rahatlatabilir, hatta bir çatışmayı yatıştırabilirler.

5.Duygularını Özgürce Ve Net Bir Şekilde İfade Ederler

Duygularını özgürce ifade etme konularında cesaretlidirler. Duygularını bastırmadan karşısındaki kişiye içinden geçenleri saygılı bir şekilde söylerler. Bir ortamda konuyu ilk onlar başlatabilir, ilk fikri onlar ortaya atabilirler ve diğerlerini de peşinden sürükleyebilirler.  Örneğin bir dans pistinde, ortada kimse yokken, kendilerini ortaya atarak başka kişilerin de onlara katılmalarını sağlama konusunda öncü olabilirler.

6.Hatalarından Ders Çıkarırlar

Her zaman kendilerini dinleyerek mutlu bir yaşamın peşindedirler. Kendilerini oldukları gibi sevdikleri için başkalarını da oldukları gibi kabul ederler. Yaşamları boyunca yaptıkları hatalara takılıp kalmazlar, tam aksine bunlardan ders çıkarıp yollarına devam ederler.

7.Motivasyonlarının Kaynağını Farkındadırlar

Gerçekten kim olduğunu bildiği ve kendilerini bu şekilde kabul eden kişilerin yanındadırlar. Bu sebeple, ilişkileri samimi ve derindir. Kendi motivasyonlarını kendileri yaratırlar ve başkalarının eleştirileri karşısında demoralize olmazlar.

 

 

0 Yorum

Yorum Yaz