ZİHİN SAĞLIĞI

Sosyopatlık Nedir, Sosyopati Bir Hastalık mı, Kime Sosyopat Denir?

Paylaş

Sosyopatlık sözlükte Anti-Sosyal Kişilik Bozukluğu olarak da geçer. Dilimize Fransızca “sociopathe” kelimesinden girmiştir. İnsanlara karşı empati duymayan, duygusal yönden yoksun, çıkarları söz konusu olduğunda insanları kolayca manipüle etmeye hazır bir tutum içinde olan kişilerin davranışlarının genel ismine Sosyopati denir.

Sosyopatlık mı, Psikopatlık mı?

Sıklıkla karıştırılan bu iki terim genel olarak bakıldığında birbirinden çok da farklı değil. Ancak detaya inildiği zaman bu kavramların bazı farklılıklar içerdiğini siz de göreceksiniz.

Sosyopat ve Psikopatların Fark ve Benzerlikleri

Sosyopat olarak nitelendirilen kişiler çoğunlukla dürtüleriyle içlerinden geldikleri gibi hareket ederler. Bu özellikleri zaman zaman onları tahmin edilemez biri yapar. Bu da onların fark edilmesine ve toplumda aykırı biri olarak gözükmesine sebep olabilir.

Psikopatlar da aynı sosyopatlar gibi empati kurma, pişmanlık, suçluluk gibi hislerden uzak olmalarıyla bilinir. Ancak sosyopatların aksine onlar davranışlarını büyük bir titizlikle planlar ve her türlü olasılığı hesaba katarlar.

Ayrıca psikopatlar suça daha çok eğilimlidirler. Psikopatlar genel olarak suç işleme potansiyeline sahiptirler. Ancak sosyopatlar için suç, psikopatlara göre daha ileri düzey bir bozukluk gerektirebilir.

Bir diğer farklılık ise psikopatlığın kalıtımsal yani doğuştan gelen bir bozukluk olmasına karşın sosyopatlığın sonradan oluşan bir bozukluk olmasıdır.

Sosyopati Bir Hastalık Mı?

Sosyopati, genellikle genç yaşlarda oluşan ve ilerleyen yaşlarda devam eden bir tür zihinsel kişilik bozukluğudur.

Sosyopati Nasıl Oluşur?

Çoğunlukla çocuklukta ve ergenlik döneminde gerçekleşen travmalar, ilgisizlik, istismar ve şiddet gibi nedenler sosyopatiye sebep olabilir. Bu tür sebepler onların vicdanlarını kaybetmelerinde, yalan söylemelerinde, duygularının zayıflamasında etkilidir.

Sosyopati Tedavi Edilebilir Mi?

Sosyopatların tedavi süreci oldukça zorlu bir süreçtir. Çünkü sosyopatlar kendi davranışlarının bu yönde olduğunu ve kendilerinin sosyopat olduğunu kabullenmekte zorlanırlar.

Ancak zorluk bunlarla da son bulmaz. Sosyopatinin kesin bir tedavisi olmamakla birlikte zihinsel bir hastalık olduğundan ötürü kişiden kişiye farklılık gösteren tedavi yöntemleri gerektirebilir. Bu da hastalığı bazı durumlarda maalesef tedavi edilemez kılar.

Sosyopatları Fark Etmenizi Sağlayacak Belirtiler

Sosyopatlar gerektiğinde sizi kendi emelleri doğrultusunda kullanmaktan çekinmeyebilirler. Bu sebepten ötürü onlardan uzak durmak çok da büyük bir kayıp olmayacaktır.

Sosyopatların onları fark etmenizde yardımcı olacak genel özellikleri şunlardır:

  • Hisleriyle hareket ederler.
  • Oldukça soğukkanlıdırlar. En çetrefilli koşullarda bile sakin kalabilirler.
  • Yüksek bir egoya sahiptirler.
  • Utanma, pişmanlık gibi duygulardan yoksundurlar.
  • Özürlenme ve yanılma gibi davranışlardan uzaktırlar.
  • Genellikle sevmez, âşık olmazlar.
  • İnsanları kolayca manipüle edebilirler.
  • Otoriteye karşı davranırlar.
  • Eleştirileri dikkate almazlar.
  • Rol yetenekleri yüksektir.

Bu gibi davranışları olan kişiler antisosyal kişilik bozukluğa sahip olabilirler.

Tüm sosyopatlar suça ve şiddete eğilimli değildirler ancak kendi menfaatleri için başkalarını kullanmaktan, yalan söylemekten, tehdit etmekten hatta şiddete başvurmaktan çekinmeyebilirler bu yüzden onlardan uzak durmakta fayda vardır.

0 Yorum

Yorum Yaz